Informationsteknologi B

Tidsplan 2010 - 2011 Læreplan 2008 Årsfagplan 2010 - 2011
Tidsplan h07hx23b-inf Vejledning 2008 (pdf) Årsfagplan 2007 - 2008
Gl. tidsplan 2006 - 2007 Faglige emner Klassebilleder
Intern HTX-server Extern HTX-server Bents HTX-side
     
Informationsteknologi B er et meget bredt fag