Nyttige links til teknologi og andre fag

www.mst.dk/default.asp?Sub=http://www.mst.dk/produkt/02010000.htm Miljøstyrelsen, Livscyklusvurdering
www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-349-4/pdf/87-7944-350-8.pdf Håndbog i miljøvurdering af produkter  
Intro Chemsketch Intro Chemsketch  
www.espacenet.dk Patent- og varemærkestyrelsen (Patentansøgninger m.m.)
www.arcade.dk En kunst-, design- og museumsfagportal
www.teknologiportalen.dk/Teknologi/InnovationogSamfund/Love/Hvad+er+CE-m%C3%A6rkning.htm Om CE-mærkning
www.infoguide.dk Fagenes Infoguide med links til brug i undervisningen
www.designinsite.dk Design inSite om materialer
www.es-c.dk/tu/undervis/ Undervisningsmaterialer til træindustrien
da.wikipedia.org/wiki/Forside Wikipedia Den frie encyklopædi  
materials.dk/ Dansk portal om materialer
www.domstol.dk Om domstolene og retssystemet i Danmark
www.weblager.dk Byggesager i div. kommuner  
www.trae.dk/ Træbranchens portal om træ
vot.teknologisk.dk/ Viden om træ, Teknologisk
www.retsinfo.dk Gældende love
www.politi.dk Om politiet, statistikker om kriminalitet m.m.
www.folketinget.dk Her findes bl.a. lovforslag under behandling
www.dst.dk Danmarks Statistik
www.at.dk Arbejdstilsynets regler og vejledninger m.m.
www.uvm.dk Undervisningsministeriets bekendtgørelser, fagplaner m.m.
www.foedevarestyrelsen.dk Alt om lovgivning om fødevarer oma.  
www.ecocouncil.dk Det Økologiske Råd
www.ecocouncil.dk/arkiv/2009/pm_sygmad_sundklode.html Sund mad til en syg klode
www.sundhedsguiden.dk Sundhedsguiden
www.museskade.dk Om museskader
www.e-nummer.dk Sundhedsguidens søgeside til E-numre
www.startguiden.dk Start af egen virksomhed, skat, moms, markedsføring m.m.
www.sanistaal.dk Sanistål, stål, værktøj m.m.
www.vink.dk Leverandør af plast  
www.havetraktor.leithoff.dk/ Inspiration for Mekatronikholdet  
www.plastindustrien.dk Plastindustrien
www.plastcenter.dk Viden om plast  
http://skoda.emu.dk SkoDa Skolernes Databaseservice
www.kendkemien.gyldendal.dk Stort og imponerende kemisite
www.minihydrogen.dk Om energikredsløbet  
www1999215.thinkquest.dk Fysikkens mekanik  
www2000139.thinkquest.dk Elektricitet  
www2000198.thinkquest.dk Neurale netværk  
www1998161.thinkquest.dk En verden med computere  
www005.thinkquest.dk Den græske mytologi  
www.thinkquest.dk/websider Danske ThinkQuest Websider  
www.lca-center.dk LCA Center
www.folkecenter.net Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi  
www.hjhansen-genvinding.dk H J Hansen Genvinding
sunsite.ubc.ca/LatinDictionary/HyperText/ Latin-engelsk ordbog  

www.archive.org

Gamle hjemmesider

www.newspaperindex.com

Aviser fra hele verden
www.iconichouses.org  iconichouses.org   
     
Multimedielinks
www.w3.org/MarkUp/ HTML-standarden
webdesign101.dk/ Webdesign
www.soundvenue.dk Dansk musik og gratis/lovlig Mp3 download  
www.mymusic.dk Dansk amatørmusik som ovenstående  
www.jcvu.dk/it-medier/1Videofilm.htm Filmanalyse, drejebog m.m.
http://www.kimswebsite.dk/ KIM's Stram op på dine websider
http://www.html.dk Om fremstilling af hjemmesider
www.useit.com Jacob Nielsen's Website
http://design.emu.dk/ Nyt fra Designværkstedet
www.masda.vxu.se/multimedia/km/ljudse/ Digital lyd og lydkvalitet
www.analogx.com/contents/download/audio.htm Små lydprogrammer