Ny karakterskala

Gammel skala Ny skala    
13-skalaen 7-skalaen Ects skala  
13 12 A Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
11
10 10 B Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
9 7 C Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
8
7 4 D Den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
6 02 E Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
5 00 Fx Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
03
00 -3 F Den helt uacceptable præstation

Kilde: http://www.uvm.dk/nyheder/7b.htm?menuid=6410#d