Hvad vil jeg med denne side?

Denne side er et forsøg på at kommunikere ved hjælp af Internet. Siden er i vid udstrækning en erstatning for brug af overheads og udlevering af trykt materiale.

Siden skal ikke ses som et forsøg på en fuldkommen undervisningsside, men den er en del af vejen mod en fornuftig brug af Internet. Der vil ske en løbende udbygning af siden, hvorfor der kan forekomme "knapper", som endnu ikke har en funktion.

Der er tilstræbt et enkelt og overskueligt design. Brugen af iframe er et forsøg på at lave et ensartet design gennem hele "sitet" - det giver mindre plads til kommunikation gennem tekst. Det passer med målet om overskuelighed, men det skal undersøges om denne enkelthed i brug af ord også passer med ønsket om trods alt at videregive en vis mængde information. 


Denne side fungerede som Undervisers mappe

Underviseren er nu gået på pension, men siderne bevares indtil videre.www.vintertrafik.dk

Trafikken.dk

Danmarks Meteorologiske Institut

TV2 vejret